Wellness Hotel Mosonmagyaróvár

.hu | .de | .en | .sk | .ru

Mosonmagyarovar

Facultative excursions from Mosonmagyaróvár!

Dokument na stiahnutie k prechádzke po Mosonmagyaróvári

Mosonmagyaróvár existoval už v časoch Rímskeho impéria pod menom Ad Flexum. V maďarskej histórii pochádza prvá písomná zmienka pojednávajúca o „Musun”-e z roku 1046. Za mesto bol vyhlásený kráľovnou Alžbetou v 1354 - tom. Až do roku 1939 pozostávalo mesto z dvoch častí: Moson a Magyaróvár. V roku 1969 bolo otvorené termálne kúpalisko, ktoré sa už od tých čias teší mimoriadnej obľube medzi zahraničnými turistami aj domácimi.

Poďme sa vydať na malú prechádzku mestom, aby sme Vám ukázali, prečo sa oplatí zavítať do Mosonmagyaróváru:

Mlynárske zariadenie
Mesto leží vďaka svojim jedinečným geografickým danostiam pri strete dvoch riek. Lajta je pravostranným prítokom Dunaja. Mošonský Dunaj je južnou odnožou Dunaja. Rozvetvuje sa z neho medzi Rusovcami a Čunovom. Tečie okolo južnej strany Szigetközu a po 125 km sa pri Véneku znova vlieva do Dunaja. Naše mesto je prírodnou spojkou medzi Slovenskom, Rakúskom a Maďarskom.

Mestská časť Lucsony
Ulica Lucsony je so svojím stromoradím a starostlivo udržiavanými domami z dávnejších rokov časťou mesta s najkrajšou atmosférou. Kaplnku Svätej Anny, ktorá stojí pred hradnou záhradkou, vybudovali v roku 1713 na pamiatku morového obdobia.

Hrad a okolie
Presný dátum vzniku hradu nie je známy, ale počas storočí vzniklo viacero plánov na jeho posilnenie. Hrad a hradný majetok neskôr ako súkromný majetok Habsburgovcov slúžili vede. Prvá vyššia odborná škola poľnohospodárska, ktorá s menšími prestávkami funguje dodnes, sa viaže k menu Alberta Kazimíra, saského princa a tešínskeho vojvodu. Inštitúcia zmenila v roku 1818 svoj názov na Vyššiu súkromnú ekonomickú školu v Magyaróváre. Od roku 1954 začala táto vzdelávacia inštitúcia pôsobiť ako škola univerzitného charakteru pod názvom Mosonmagyaróvárska poľnohospodárska akadémia, podľa miestnych tradícií Magyaróváru. Dnes funguje za stenami budovy Fakulta poľnohospodárstva a potravinárstva na Západomaďarskej univerzite. V hradnom dvore nájdeme bustu bývalého študenta školy, rakúskeho skladateľa Nikolausa Lenaua. Pri vchode do hradu sú umiestnené ďalšie dve busty darované Združením hospodárov. Vľavo je vyobrazený zakladateľ, saský princ Albert Kazimír, vpravo nájdeme sochu prvého riaditeľa, Antala Wittmanna.

Hradná pivnica a jej okolie
V roku 2004 vznikla myšlienka sprístupniť turistom Hradné jazero a z polovice pod zemou sa vinúci pivničný systém, ktorý obkolesuje takmer celú budovu hradu. Majiteľ, Fakulta poľnohospodárstva a potravinárstva na Západomaďarskej univerzite, si želal obnoviť jazero tak, aby slúžilo verejnosti (detské rybárčenie, člnkovanie, klzisko) aj študijným cieľom, napr. biologickým výskumom rýb. Rad obrovských klenutých miestností sa začína v hradnej pivnici eliptickou halou s kupolou. Hala slúži ako vstup a nachádza sa tu šatňa, informačný pult, rybárske potreby a obchody so suvenírmi. Odtiaľto vie návštevník prejsť do reštauračnej časti. Cez priechod sa dá dostať k výstavnej sieni, kde sú uložené zachované dokumenty, fotky a rôzne predmety zlatníckeho a rybárskeho remesla.

Deák tér (Deákovo námestie)
Niekdajšie trhovisko Magyaróváru ohraničuje z východu blok trojposchodových budov panského mlynu a pivovaru. Pamätnú tabuľu pre Františka Deáka (Deák Ferenc) odhalili 17. októbra 2003. Na druhej strane námestia stojí palác Habsburgovcov v staroviedenskom štýle. Najdlhšie, 16 rokov až do svojej smrti, tu býval pravnuk lipótskeho cisára, princ Habsburg Frigyes, ktorý mal blízko aj k staromešťanom. Počas svojich každodenných prechádzok sa rád dával do reči so svojím služobníctvom alebo odpočívajúc na lavičke pred budovou zdravil okoloidúcich obyvateľov. Podľa tohto milého zvyku vznikla v roku 2006 aj socha princa sediaceho na lavičke, ktorá je umiestnená pri ústí Maďarskej ulice (Magyar utca). Druhou dominantou Deákovho námestia je barokový pamätný stĺp Svätého Jána Nepomuka s reliéfom a vedľajšími postavami. Dal ho vztýčiť Hungestein Karol Jozef pri príležitosti korunovácie Márie Terézie v roku 1744. Jeho novodobé reštaurovanie dokončili v roku 2008. Svätý Ján Nepomuk je patrónom Česka aj riek, mostov, lodníkov, vodných mlynárov a rybárov. Je uvádzaný aj ako martír spovedného tajomstva.

Cselley – dom
Dnes je to jedna z budov Hansági Múzea, ktorá nesie meno hlavného kráľovského notára, Dr. Cselley Kálmána. V pivnici s valenou klenbou sa nachádza rímske lapidárium. Gyurkovicsovská zbierka pozostáva z porcelánu a obrazov, ktoré daroval manželský pár lekárov (Dr. Gyurkovics Tibor a Dr. Mika Irén).

Farský kostol Svätého Gottharda
Kostol dostal meno po tomto bavorskom svätom, lebo po vpáde Tatarov a tureckých nepokojoch sa v meste objavilo množstvo obchodníkov a remeselníkov, a tí si so sebou priniesli i svoje domáce náboženské zvyky, medzi nimi aj uctievanie Svätého Gottharda. Meno opáta benediktínskeho rádu a neskôr aj biskupa sa spája s postavením zhruba 30 kostolov, chudobincov a nemocníc. Je patrónom detí, ale vzývajú ho aj chorí s dnou a reumou. Jeho uctievanie sa rýchlo šírilo po celej Európe, u nás sa viaže k Mosonmagyaróváru a Szentgotthárdu. Zo skoršej doby máme o kostole bohužiaľ len málo infomárcií. Od druhej polovice 16. storočia sú už k dispozícii presnejšie údaje. Turci ho podpálili, no našťastie sa zničil iba čiastočne. Keďže bol pre jeho vtedajších obyvateľov príliš stiesnený, v rokoch 1737 – 70 ho dali zväčšiť z občianskych príspevkov. „Loď” pod kostolom je rovnako stará ako budova. Od roku 1932 je pohrebným miestom posledných príslušníkov habsburskej vetvy princov. Loď pozostáva zo 6 zón, z toho jedna je zostupová, v jednej odpočíva telo princeznej Izabelly a v jednej telo princa Frigyesa. Najozdobnejšou súčasťou celého vnútra kostola je barokový hlavný oltár. Tvora ho stĺpy napodobňujúce korintský štýl červeného mramoru, lomené štíty v tvare lutny, resp. veľkorozmerné súsošia. Veľký oltár sa dá rozdeliť na 3 časti. Pozlátenými reliérnymi dielami a sochami skrášlili aj kazateľňu. Prvý vedľajší oltár na pravej strane sa nachádza vedľa kazateľne a je tu znázornené nanebovzatie Panny Márie (anjeli ju na oblaku nesú do výšin a apoštoli ju hľadajú pri hrobe). Vyobrazená je aj studňa na krstenie s Ježišom a Svätým Jánom Krstiteľom na jej vrchole. Vedľajší oltár vľavo nesie názov Svätý Kríž. V strede oltárneho obrazu je namaľované telo Krista na kríži, pod ním sa zohýba Mária Magdaléna.

Hansági múzeum
Základy budovy položili v roku 1910 na pozemku darovanom mestom. Klasicistickú budovu so stĺpovou sieňou postavili podľa plánov magyaróvárskeho architekta Höhnela Bélu. Bola hotová už 1. októbra 1912, pre vypuknutie vojny sa však prvá stála expozícia otvorila až v roku 1921. O čo väčšiu starostlivosť venovali múzeu miestni obyvatelia, o to horšie sa s ním pohral osud. Počas druhej svetovej vojny bola zničená značná časť prírodovedeckého, historického a geografického bohatstva. Mosonmagyaróvárske Hansági múzeum patrí so svojou 127 – ročnou minulosťou k našim najstarším múzeám. Múzeum „Historického a archeologického spolku mosonskej župy” fungovalo až do roku 1950 ako spolková inštitúcia, po znárodnení dostalo názov Hansági múzeum. Pod vedením jedného zo zakladateľov, Sőtér Ágostona začali v oblasti archeologické výskumy, vďaka ktorým mohla verejnosť spoznať medziiným aj doteraz neznáme pamiatky doby bronzovej a Gátai kultúry – podľa prvého náleziska. Veľký dôraz sa kládol aj na skúmanie „limes” línie, lebo historická oblasť zahŕňa aj tri väčšie rímske osady. Múzeum sa stalo známym po celom svete podľa germánskej dvojice spôn s runovým písmom, nájdenej v langobardskom cintoríne v Bezenyi.

FACEBOOK

ONLINE OBJEDNÁVKA IZIEB
Online szobafoglalás
CENOVÁ PONUKA
LAST MINUTE
Last Minute
AKCIE
Akciók
SPRÁVY
news
KNIHA NÁVŠTEV
Vendégkönyv
GALÉRIA FOTOGRAFIÍ
POČASIE
Időjárás előrejelzés